Daha fazlası için aşağı kaydırın Daha fazlası için aşağı kaydırın
× text-holder

Kurumsal

K.V.K.K.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

SAF – TUR TURİZM VE TİCARET A.Ş / SAPHIR HOTELS (SAPHIR HOTEL & VILLAS ile SAPHIR RESORT & SPA) (Bundan sonra “OTEL” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

a) Veri Sorumlusu

SAF – TUR TURİZM VE TİCARET A.Ş / SAPHIR HOTELS  olarak (Bundan sonra “OTEL” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

b) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon numarası, e-posta adresi

Finansal Bilgileri: Banka hesap bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Fotoğraf, Sağlık durumu ve ilaç kullanım bilgisi

Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi, Sigara kullanım bilgisi, Alerjen Durumu Bilgisi

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • OTEL’in satış ve pazarlama politikalarının yürütülebilmesi için kullandığı çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • OTEL internet sitesi tarafından sağlanan rezervasyon ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • OTEL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve artırılmasının sağlanması,
 • OTEL’e ilişkin ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • OTEL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • Kamu sağlığının korunması amacıyla OTEL girişlerinde ateş ölçümü ve HES Kodu sorgulamasının yapılması,

Amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.


Kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, otel hizmetlerine ilişkin tanıtım, kampanya, indirim, özel avantajlar, özel gün ve bayram kutlamaları, etkinlik, duyuru, anket, açılış ve davet iletilmesi amacıyla KVKK madde 5 ve Elektronik Ticaret Kanununda belirtilen amaçlarla açık rızanız alınarak işlenecektir.


Özel nitelikli kişisel verileriniz, hizmet sunulacak kişinin kimlik doğrulamasının yapılabilmesi ve SPA masaj hizmeti ile cilt bakım hizmetlerinin sağlıklı şekilde sunulabilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 6 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebep uyarınca misafirin açık rızası alınarak işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla anlaşmalı kargo şirketi ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.
 • Toplum sağlığının korunması amacıyla OTEL girişlerinde ateş ölçümü ve HES Kodu sorgulamasının yapılarak ilgili sağlık kuruluşları ile ve T.C. Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacaktır.


e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir:

 • İlgili kişi tarafından form doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi ve sosyal medya platformları üzerinden irtibata geçilmesi.
 • Online satış platformları, turizm acenteleri, organizasyon firmaları, fuar veya seminer ziyaretlerinde kartvizit paylaşımları, çözüm ortağı kurum veya kuruluşlar aracılığıyla iletilmesi.


f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi başvuru formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Saphir Hotel Konaklı Mah. Ahmet Salih Saf  Sokak 2 / D No: 2 07400 Alanya /Antalya” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • saf-tur@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle hotel@saphirhotels.com.tr / muhasebe1@saphirhotels.com.tr adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.


g) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

OTEL, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

h) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya OTEL’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir

Aydınlatma Metninin en güncel haline www.saphirhotels.com.tr   adresinden ulaşılabilecektir.

EK – İLETİ GÖNDERİM İZNİ

Otele ilettiğim kimlik ve iletişim bilgilerimden oluşan kişisel verilerimin, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nde belirtildiği üzere, otel hizmetlerine ilişkin tanıtım, kampanya, indirim, özel avantajlar, özel gün ve bayram kutlamaları, etkinlik, duyuru, anket, açılış ve davet iletilmesi amacıyla tarafımla belirttiğim şekilde iletişime geçilmesi için işlenmesine onay veriyorum.

 • SMS gönderilmesine onay veriyorum.
 • E-posta gönderilmesine onay veriyorum.

 

Adı-Soyadı

:

 

Tarih

:

 

İmza

:

 

 

"Otel Hizmetleriniz ve Kampanyalarınız Hakkında Bilgi Almak İstiyorum"

 • Kişisel Verilerin Korunmasına yönelik Aydınlatma Metnini okudum.
 • Aydınlatma Metni kapsamında tarafıma elektronik ticari ileti (SMS ve/veya E-posta) gönderilmesine onay veriyorum.
Bizi takip edin
2019 © Copyright SAPHIR HOTELS
sub
TRdetaylar için tıklayın...Galeri için tıklayın...Yükleniyor. Lütfen bekleyiniz. Saphir Hotel & Villas236236 519236kvkk3saphir-hotel-villas,kurumsal,kvkk,,Geliş Saati236236 Lütfen geçerli bir e-mail adresi giriniz.